CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

  1. Mục đích và phạm vi thu nhập
    Việc thu thập thông tin chủ yếu trên website http://ahcom.vn nhằm mục đích liên hệ, tư vấn hoặc giúp giải đáp yêu cầu, thắc mắc về xe, dịch vụ hay thông tin hỗ trợ khi khách hàng có nhu cầu nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

Phạm vi thu thập bao gồm: email, điện thoại, số xe,…

  1. Phạm vi sử dụng thông tin
    Công ty sử dụng thông tin khách hàng trong phạm vi:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng;
– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích hỗ trợ và liên hệ có liên quan đến giao dịch giữa khách hàng và ahcom.vn;
– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.
3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Nếu không thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của http://ahcom.vn
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
Công ty: Công ty Cổ Phần AHCOM Việt Nam

Địa chỉ: Số 68 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Email: quantri@ahcom.vn
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Khách hàng có quyền yêu cầu cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi email hoặc gọi điện cho Công ty Cổ Phần AHCOM Việt Nam theo số điện thoại: 04 7304 1002, emailquantri@ahcom.vn để thực hiện việc này.
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
– Thông tin cá nhân của khách hàng trên http://ahcom.vn được Công ty Cổ Phần AHCOM Việt Nam cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của pháp luật. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
– Công ty Cổ Phần AHCOM Việt Nam yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân phải chính xác và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Công ty Cổ Phần AHCOM Việt Nam không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp không chính xác.