AHCOM là tên Công ty và chứa đựng triết lý kinh doanh của công ty
Advance: Tiên phong trong suy nghĩ, hành động
Human: Con người là yếu tố cốt lõi
Cooperation: Hợp tác cùng nhau phát triển
COMmunity: Hướng tới cộng đồng

1. Tiên phong trong suy nghĩ và hành động:

tien phong trong hanh dong

2. Con người là yếu tố cốt lõi:

cung nhau phat trien

3.Hợp tác cùng nhau phát triển:

hop tac cung phat trien

4.Hướng tới cộng đồng

tu thien ahcom