Tầm nhìn:

  • Trở thành doanh nghiệp hàng đầu của Việt nam trong lĩnh vực kinh doanh xe ô tô.
toi yeu ahcom

Sứ mệnh:

  • Tạo lập và duy trì môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, minh bạch. Xây dựng một tổ chức bền vững. Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần nhằm khuyến khích từng thành viên tạo ra nhiều giá trị mới cho khách hàng.
nang dong tre trung
  • Cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao với giá hợp lý.
ahcom-2
  • Đóng góp sức mình xây dựng cộng đồng, và môi trường tốt đẹp hơn.
tu thien ahcom