Văn Hóa AHCOM

 • Tôn Trọng

  Tôn trọng bản thân mình

  Tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân và đối xử với mọi người một cách công bằng. Không phân biệt sắc tộc, tuổi tác, quốc tịch, tôn giáo, trình độ học vấn, địa vị kinh tế xã hội

  Tôn trọng cái đúng và chịu trách nhiệm cho mỗi hành vi của mình

 • Chia sẻ

  Sẵn sàng giúp đỡ và nhận sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn.

  Cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và niềm vui cuộc sống.

 • Sáng Tạo

  Không ngừng tìm ý tưởng mới để cải tiến công việc ngày một tốt hơn

  Chủ động đề xuất ý kiến, phương án giải quyết vấn đề.

  Luôn chủ động trong suy nghĩ và hành động của mình.

 • Nhiệt Tình

  Chủ động tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, cấp trên.

  Luôn mong muốn một kết quả tốt nhất cho công việc.

  Hoàn thiện công việc trên sự mong đợi của khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, cấp trên.