Đại lý ô tô chuyên dụng AHCOM Tech

HỌC VIÊN DÁN PHIM - AHCOM Tech

KĨ THUẬT VIÊN DÁN PHIM - AHCOM TECH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI KHI TRÚNG TUYỂN Chế độ lương, thưởng hấp dẫn. Thưởng cống hiến và thưởng kết quả kinh doanh Hỗ trợ ăn trưa...

TƯ VẤN BÁN HÀNG - AHCOM TECH

TƯ VẤN BÁN HÀNG - AHCOM TECH MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI KHI TRÚNG TUYỂN Chế độ lương, thưởng hấp dẫn. Thưởng cống hiến và thưởng kết...