KTV sửa chữa chung

Mazda :ê Văn Lương tuyển dụng tháng 7/2019

KTV SỬA CHỮA CHUNG- MAZDA LÊ VĂN LƯƠNG

issan Long Biên tuyển dụng tháng 7/2019

KĨ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA CHUNG - NISSAN LONG BIÊN

THÔNG TIN VỊ TRÍ KĨ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA CHUNG - NISSAN LONG BIÊN   MÔ TẢ CÔNG VIỆC: - Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng và sửa...