Nhân viên hành chính

TUYEN DUNG

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - SUBARU LONG BIÊN

Mazda :ê Văn Lương tuyển dụng tháng 7/2019

TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - MAZDA LÊ VĂN LƯƠNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ MAZDA LÊ VĂN LƯƠNG   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Giám sát và đôn đốc các nhân viên trong...
issan Long Biên tuyển dụng tháng 7/2019

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NISSAN LONG BIÊN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - NISSAN LONG BIÊN MÔ TẢ CÔNG VIỆC: * Công tác văn thư: - Soạn các thông báo, quy định...