Đại lý ô tô Subaru Hà Nội

Subaru tuyển dụng tháng 7/2019

KTV SƠN - SUBARU HÀ NỘI

Subaru tuyển dụng tháng 7/2019

TƯ VẤN BÁN HÀNG - SUBARU HÀ NỘI

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG  - SUBARU HÀ NỘI   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tìm kiếm khách hàng - Tiếp xúc và thông tin cho khách hàng các...