Đại lý ô tô Subaru Hà Nội

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG - SUBARU HÀ NỘI

Subaru tuyển dụng tháng 7/2019

KTV SƠN - SUBARU HÀ NỘI

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KTV SƠN -  SUBARU HÀ NỘI   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tiếp nhận xe từ bộ phận Gò theo sự phân công của...
Subaru tuyển dụng tháng 7/2019

TƯ VẤN BÁN HÀNG - SUBARU HÀ NỘI

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG  - SUBARU HÀ NỘI   MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Tìm kiếm khách hàng - Tiếp xúc và thông tin cho khách hàng các...