Tổ trưởng tổ sửa chữa chung

TỔ TRƯỞNG TỔ SỬA CHỮA CHUNG - XƯỞNG DỊCH VỤ NISSAN LONG BIÊN

tuyen dung nissan long bien

TỔ TRƯỞNG TỔ SỬA CHỮA CHUNG - NISSAN LONG BIÊN

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TỔ TRƯỞNG TỔ SỬA CHỮA CHUNG  MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Quản lý, điều hành và phân công công việc cho KTV Tổ sửa...